Λαϊκή (Συν)Διοίκηση

-          Λαϊκή (Συν)Διοίκηση

-          Αγροτικά

-          Κοινωνική Προστασία – Μέριμνα

-          Εργασία

-          Καθαριότητα – Ανακύκλωση

-          Υποδομές – Συγκοινωνίες

-          Περιβάλλον & Ποιότητα ζωής

-          Πολιτισμός – Παιδεία – Αθλητισμός

-          Τουρισμός

-          Νεολαία

-          Λεσβιακή Διασπορά